Поддръжка

Поддръжката на сградата и общите части се осигурява от инвеститора на комплекса. Таксата за годишна поддръжка (8 EUR/м2) ще покрива следното:

  • Поддръжка на общите части и спа-оборудването
  • Поддръжка, почистване и електричество за общите части (коридорите в блоковете)
  • 24-часа охрана
  • Стандартни ремонти, възникващи при рутинна употреба